Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku
z korzystaniem z serwisu internetowego www.opticommerce.pl.

§ 1

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000160492;
  NIP 813-03-34-531, o kapitale zakładowym 730.000 zł, (zwanym dalej „Administratorem”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 3. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, tj. danych zbieranych podczas kontaktu – adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Administrator automatycznie zbiera: adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.

 

§ 2

Cel i zakres gromadzonych danych

 

 

 1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją usług marketingowych oraz bilingowych.
 2. Dane zbierane podczas kontaktu są wykorzystywane tylko do odpowiedzi na pytania Użytkownika.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usuwania oraz prawo sprzeciwu w przypadkach wymienionych w ww. Ustawie. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej opticommerce@opteam.pl, wskazując jednocześnie sposób w jaki zmiana ta powinna zostać dokonana.
 4. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę udzieloną Administratorowi na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej opticommerce@opteam.pl z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Administrator nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarza, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.

 

§ 3

Udostępnianie danych osobowych

 

 1. Administrator zobowiązany jest chronić zgromadzone dane osobowe na koncie Użytkownika zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Dane osobowe w żaden sposób nie będą przekazywane oraz sprzedawane podmiotom trzecim.
 3. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

                                                       § 4


                                                       Pliki cookie

 

 1. Na stronie są wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem systemu.
 3. Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.
 4. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

 

§ 5

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.
 2. Zmiany będą publikowane na stronie www.opticommerce.pl.